Konkurrensverket granskar kommunala gym

Konkurrensverket genomför just nu en granskning av konkurrensförhållandet mellan privata och offentliga gym. Friskvårdsföretagen har länge påpekat att flera kommuner driver olaglig kommersiell gymverksamheter i direkt konkurrens med våra medlemsföretag.

För att få en bättre bild av den kommunala gymmarknaden genomför Konkurrensverket just nu en enkätundersökning bland 60 kommuner, med sista svarsdag 5 april. Därefter beslutar verket hur de vill gå vidare. Om du känner till kommuner som konkurrerar med friskvårdsföretag – kontakta då Konkurrensverkets medarbetare inom denna granskning här.