Äldre tränar mer

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att våra seniorer blir allt mer aktiva och att andelen svenskar 75–84 år som motionerar varje vecka har fördubblats. De flesta seniorer motionerar utomhus, men statistiken visar även att andelen seniora män och kvinnor som motionerar inomhus har fördubblats. Mellan åren 2008–2015 ökade andelen kvinnor 75–84 år som motionerar inomhus varje vecka från 14 till 28 procent. För män ökade andelen från 12 till 23 procent.

Att fler seniorer blir aktiva är mycket positivt för svensk folkhälsa. Forskningen visar att balans- och styrketräning minskar risken för fallskador, och därmed höftfrakturer, med upp till 40 procent. Samtidigt visar forskningen att just styrketräning för seniorer minskar risken för demens med upp till 30 procent.

Att andelen 75–84-åringar som tränar inomhus varje vecka fördubblats beror sannolikt till stor del på att friskvårdsföretag utvecklas och anpassar sitt utbud och attraherar fler målgrupper. Samtidigt visar statistiken att inomhusträningen har svårt att nå de allra äldsta – gruppen 85+. Det skulle dock inte förvåna mig om även denna grupp kommer se ett uppsving i inomhusträningen framöver då fler gym riktar särskilda insatser just mot de allra äldsta.

Läs artikeln från SCB:s tidning Välfärd här.