Vad säger riksdagen om fysisk aktivitet?

Varje höst får våra folkvalda riksdagsledamöter, under den allmänna motionstiden, lämna förslag på vad riksdagen ska besluta om.

I år stängde den allmänna motionstiden den 5 oktober, varvid drygt 3 500 motioner hade lämnats in. Även om det endast är drygt 1,5 procent av motionerna som klubbas igenom så är det intressant att se vilka förslag våra riksdagsledamöter lägger. I år lades 38 motioner som innehåller söktermen ”fysisk aktivitet”, och flera av dem innehåller mycket intressanta förslag – som ligger helt i riktning med vad Almega Friskvårdsföretagen arbetar för. Nedan följer ett urval.

Hälsofrämjande åtgärder, av Nina Lundström (L)

”Det är angeläget att utreda hur hälsofrämjande insatser kan uppmuntras genom ekonomiska incitamentsstrukturer som når fler grupper än idag. Det handlar dels om fysisk aktivitet, dels om andra insatser såsom förebyggande hälsokontroller, kostrådgivning, massage, stresshantering och behandlingar i rörelseapparaten.”

Kondition, hälsa och inlärning, av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S)

”Sveriges framtida konkurrenskraft ligger i den kunskapen som nya generationen svenskar kommer att skaffa sig bland annat i skolan. Fysisk aktivitet kan bidra till att dessa kunskapen kan nå högre nivåer samt att ha bättre förmåga till inlärning genom hela livet.”

BOT-avdrag – enskild skattereduktion för hälsofrämjande åtgärder, av Finn Bengtsson (M)

”En möjlig väg att prova är enligt min mening att tillåta skatteavdrag för kostnader för att vårda sin hälsa genom att införa så kallat BOT-avdrag som kan innebära möjligheter för många fler att ha ekonomiska möjligheter att ta hand om sin hälsa. ”

Främjande av hälsa – friskvårdsbidrag, av Cecilia Widegren (M)

”För att utveckla och bredda friskvårdsarbetet, inte minst inkludera de som inte har en arbetsgivare – studenter, de med sjuk- och aktivitetsersättning, pensionärer med flera – bör regeringen se över möjligheten att förändra dagens avdrag till ett individuellt friskvårdsavdrag om 2 000 kronor per år, utan dagens undantag. Det skulle ge fler möjligheten att ta ett större eget ansvar för den egna hälsan. När hälsan stärks mår människor bättre och kostnaderna för samhället minskar.”

Benskörhet, av Finn Bengtsson och Erik Andersson (båda M)

”Även fysisk aktivitet har visat sig ha positiv effekt på bentätheten och verkar således förebyggande för osteoporos. Dessa har visat sig vara relativt kostnadseffektiva metoder som kan motverka benskörhet vid en tidig upptäckt av sjukdomen och dess riskfaktorer.”

BOT-avdrag för en bättre hälsa, av Thomas Finnborg (M)

”Att införa ett BOT-avdrag för att underlätta för människor att investera i sin hälsa borde vara lönsamt både för individen och för samhället. Det bör även övervägas om kulturaktiviteter ska inrymmas i avdragsrätten för att bevara och förbättra hälsan eftersom sambandet mellan kultur och hälsa är tydligt.”