Panelsamtal på Folk i rörelse

folk-i-rorelse_6f3a7657_foto-liza-simonsson
Från vänster: Thabo Motsieloa (moderator), Erland Colliander (Proformia AB), Örjan Ekblom (GIH), Ella Bohlin (KD), landstingsråd, Emma Green (Halmstad kommun), Gustav Wiel-Berggren (Almega Friskvårdsföretagen, Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister

I torsdags medverkade Friskvårdsföretagen vid konferensen Folk i rörelse, en eftermiddag med panelsamtal och föreläsare som på lite olika sätt var kopplade till fysisk aktivitet och folkhälsa. Utgångspunkten för hela tillställningen var dock något jag ofta har saknat i folkhälsodebatten — nämligen fysisk aktivitet.

Under eftermiddagen var det två framträdanden som framförallt fångade min uppmärksamhet. Det första var från Örjan Ekblom, docent på GIH, som med hänvisning till många studier kunde visa hur fysisk aktivitet spelar en nyckelroll för hur bra vi hanterar stressrelaterad ohälsa. En studie visade till och med att fysisk aktivitet i behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa överträffade resultaten av traditionell medicinsk och terapeutisk behandling.

Därefter talade Erland Colliander och Emma Green från hemtjänsten i Halmstad, som i en pilotstudie förtjänstfullt visat att fysisk aktivitet är en av de viktigaste insatserna för att få ner sjuktalen på en arbetsplats. Emma berättade dock att de inte längre talar om sjuktal, istället talar de om frisktal. Efter att kommunens hemtjänst haft stora problem med sjukskrivningar införde Emma träning på arbetstid. Innan projektet drog igång var det endast 11 procent av personalstyrkan som inte hade en enda sjukdag det senaste året. Efter ett år med träning hade det ökat med 300 procent. Över 40 procent av personalstyrkan var alltså utan sjukdagar under hela året. Utöver frisktalen mätte de upplevt hälsotillstånd, vilket även det hade förbättrats avsevärt jämfört med kontrollgrupperna.

Dagen avslutades med ett panelsamtal där tidigare talare, undertecknad, landstingsråd Ella Bohlin (KD) och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) deltog. I mitt första anförande påpekade jag hur pass upplyftande det var att äntligen ha ett folkhälsosamtal som utgår ifrån de positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet, och drog en parallell till Försäkringskassans och socialförsäkringsministerns konferens Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro i våras — en heldag med hundratals besökare, lyxig lunch och namnkunniga föreläsare, som inte nämnde fysisk aktivitet en enda gång.

Därför var det toppen att vi under denna eftermiddag hade auktoriteter som docent Örjan Ekblom i panelen, som till våra folkvalda politiker tydligt sade att fysisk aktivitet och stillasittande, precis som t.ex. alkoholkonsumtion, måste finnas med i politikernas respektive folkhälsostrategier.

Man ska vara försiktig med att hoppas på för mycket efter möten med politiker. Reformarbete är långsamt och långsiktigt. En sak tror jag dock är säker — varje gång socialförsäkringsministern funderar på hur vi ska få ner sjukfrånvaron så kommer fysisk aktivitet finnas med bland tankarna.

/Gustav Wiel-Berggren, branschansvarig